EEN COMBINATIE VAN KLASSIEKE HOMEOPATHIE EN PRODUKTEN UIT DE INDIASE TRADITIE BIEDT EEN UNIEKE KANS OM UW LICHAMELIJK EN GEESTELIJK WELZIJN EN DAT VAN UW DIEREN TE VERBETEREN.

 

Aijsa is klassiek homeopaat en heeft  tevens vanuit haar eigen achtergrond een ruime kennis van de traditionele Indiase kruidenleer.

Door deze inzichten te combineren is een behandelwijze ontstaan die verbluffende resultaten oplevert. Een gedegen kennis van de moderne westerse geneeskunde (allopathie) zorgt ervoor dat de resultaten via laboratoriumonderzoek voor uzelf vast te stellen zijn.  

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling
Hoewel de moderne westerse geneeskunde grote vooruitgang lijkt te boeken, is deze zeker niet op alle terreinen even succesvol.
Osteoporose (botontkalking) bijvoorbeeld,  kan wel vertraagd worden, maar het is tot nu toe niet goed mogelijk gebleken om het proces om te keren en de ontstane ontkalking te helen. Daarbij komt dat de bijwerkingen van de medicijnen die artsen voorschrijven vaak lichamelijk en geestelijk als erg  belastend worden ervaren.
Door ervaringen met de klassieke homeopathie, een geneeswijze die geen bijwerkingen kent en zich richt op de hele mens, ontwikkelde zich de behoefte om bepaalde lichamelijke klachten meer gericht te behandelen. Dit gebeurt met gebruikmaking van produkten uit de Indiase traditie, die alle nog met de hand  worden gemaakt.

Behandelwijze
Na een (telefonisch) intake-gesprek volgen een aantal behandelingen die een half uur    tot  één uur in beslag nemen. De behandelingen worden in Breda gegeven. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw specifieke klachten en wordt van tevoren met u doorgesproken. De benodigde natuurlijke middelen worden voor iedereen afzonderlijk samengesteld. Dit is nodig omdat ieder probleem en elk mens anders in elkaar steekt.

Welke klachten kunnen behandeld worden?
Hierboven vindt u een rijtje klachten waarvoor reeds een behandeling bestaat.  Regelmatig komt het voor dat iemand vraagt of een klacht behandeld kan worden die   hier niet genoemd is. Dat kan. Door de ruime praktijkervaring is het mogelijk om ook    hier niet genoemde klachten te behandelen. Als uw klacht hier niet genoemd wordt kunt    u
contact opnemen. U wordt dan verder geholpen en we laten u weten wat er in uw specifieke geval mogelijk is.

Mocht u nog vragen hebben over de behandelingen neem dan contact op via telefoon of gebruik het vragenformulier.  

        
 

Aijsa Ustad

Telefoon  Nederland 06-22411761

Telefoon  Belgie   0031622411761