Hartproblemen
Op het gebied van de behandeling van hart- en vaatziekten claimt de moderne westerse geneeskunde een enorme vooruitgang geboekt te hebben. Steeds nieuwe operatietechnieken en behandelingen worden ontworpen; open hartoperaties, dotteren en nieuwe medicijnen.
In schril contrast hiermee staat het feit dat meer dan een derde van de sterfgevallen in Nederland toegeschreven moet worden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Bij de leeftijdsgroep onder de 65 overlijdt drie op de tien mannen en twee op de tien vrouwen aan hart- en vaatziekten. In de praktijk betekent dit dat in Nederland iedere 11 minuten iemand overlijdt
aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

 

Behandeling
Waarin verschilt de hier aangeboden behandeling van de
allopatische?
Ten eerste maken we geen gebruik van operaties en vermijden daarmee de risico's die aan iedere operatie kleven. Ten tweede zult u bij een allopathische behandeling over het algemeen medicijnen voorgeschreven krijgen, die u de rest van uw leven in dient te nemen. Bij ons neemt u de middelen gedurende de behandeling en daarna niet meer. De reden hiervan is dat de medicijnen speciaal voor u samengesteld worden en dat zij uw gezondheid daadwerkelijk verbeteren.

Voor wie?
U ziet bij uzelf signalen die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten